Ningbo Xunshi Im/Export Co., Ltd.
信用保障
该供应商支持信保交易-该服务将从支付到交付全程保护你的订单。
供应商信保额度:US $149,000
立即下单
在线下单并支付给指定的银行帐户,以得到充分的保护。
  展会名称: HK Mega Housewares Fair
  出席日期: 2013 .10
  主办国家/地区: HK
  展会名称: HK Mega Housewares Fair
  出席日期: 2013 .4
  主办国家/地区: HK
  展会名称: HK Mega Housewares Fair
  出席日期: 2012 .10
  主办国家/地区: HK
  展会名称: HK Mega Housewares Fair
  出席日期: 2012 .4
  主办国家/地区: HK
向该供应商发送电子邮件